Solidarni z Ukrainą

Drodzy klienci, pracownicy, obywatele Polski,

Wojna, która dotknęła naszych sąsiadów to ogromny akt agresji wobec, którego nie można przejść obojętnie.
Życie ludzkie, zdrowie oraz poczucie bezpieczeństwa to nie przywilej a prawo, które zostało złamane!
Dlatego proszę, a nawet wzywam wszystkich do pełnej mobilizacji.
Pomóżmy najlepiej jak potrafimy. Otwórzmy serca, wspomóżmy akcje, przyjmijmy potrzebujących, udzielmy pomocy, rady, zaoferujmy swoje usługi. Każdy gest jest na wagę złota.
Tylko razem, solidarnie jesteśmy w stanie zrobić więcej.
Jako firma Hobby nawiązaliśmy już kontakt z organizacjami zwierzęcymi, które pomagają w znalezieniu domów tymczasowych dla zwierząt z Ukrainy oraz przekazaliśmy fundusze na artykuły pierwszej pomocy dla naszych sąsiadów.
Na tym nie skończymy. Chcemy pomagać i zachęcamy wszystkich do takiej postawy.
Jako naród dotknięty trudną historią dobrze wiemy, jak ważne jest mieć w kimś wsparcie.
Bądźmy takim wsparciem.
Solidarni z Ukrainą.

Właściciel firmy Piotr Matuszewski

 

Дорогі клієнти, працівники, громадяни Польщі!Війна, яка охопила наших сусідів, – це величезний акт агресії, якого не можна просто байдуже оминути.
Життя людини, здоров’я і почуття безпеки – це не привілеї, а право, яке було віроломно зламане!
Тому прошу вас, і навіть закликаю, до повної мобілізації.

Допоможімо найкраще, як тільки можемо. Відкриймо свої серця, підтримаймо акцію, приймімо в себе тих, хто потребує, надаймо їм свою допомогу, пораду, запропонуймо свої послуги. Кожен жест – на вагу золота!

Лише разом, солідарно ми в змозі зробити більше.

Як фірма Hobby ми налагодили контакт з організаціями, що займаються тваринами, допомагають знайти тимчасові домівки для тваринок з України. Ми також переказали кошти на товари першої необхідности для наших сусідів.

На цьому ми не зупинимося. Ми хочемо допомагати і заохочуємо всіх зайняти таку ж активну позицію.

Як народ, який пережив важку історію, ми добре знаємо, наскільки важливо мати чиюсь підтримку.

Станьмо такою підтримкою для наших сусідів!

Солідарні з Україною!

 

Власник фірми Пйотр Матушевський

 

 

Dear customers, employees and citizens of Poland.

The war that affected our neighbors is a huge act of aggression, which cannot and should not be passed by indifferently.

Human life, health and a sense of security are not privileges, but rights that have been broken!

That is why I am asking and even urging everyone to full mobilization.

Let’s help as best we can. Let us open our hearts, let us support actions, welcome those in need, give help, advice, and offer our services. Every gesture is worth its weight in gold.

Only together, in solidarity are we able to do more.

Hobby company has already established contact with animal organizations that help in finding temporary homes for animals from Ukraine and donated funds for first aid supplies and necessities for our neighbors.

We won’t stop there. We want to help and encourage everyone to adopt such attitude.

As a nation affected by a difficult history, we know very well how important it is to have someone’s support.

Let’s be such a support.

In solidarity with Ukraine.

 

The owner of the company –  Piotr Matuszewski