Targi Pets Arabia – Dubaj 2022

W dniach 06 – 08 września 2022 w Dubaju, odbyła się kolejna edycja targów Pets Arabia.

Impreza Pets Arabia to wydarzenie które pozwala producentom i dostawcom branży zoologicznej nawiązać produktywny kontakt z dystrybutorami i czołowymi sprzedawcami na Bliskim Wschodzie, którzy są wybierani i zapraszani z ponad 30 krajów.

W przeciwieństwie do tradycyjnych targów, wydarzenie Pets Arabia jest wydarzeniem na poziomie wykonawczym. Do udziału w wydarzeniu zapraszani są wyłącznie właściciele, dyrektorzy generalni i kadra kierownicza wyższego szczebla od najlepszych firm dystrybucyjnych i sprzedawców detalicznych, aby zapewnić, że dostawcy wykorzystają swój ważny czas na wydarzeniu.​

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy uczestniczyć w tegorocznej edycji i być częścią tak wyjątkowej społęczności biznesowej. Podczas targów zaprezentowaliśmy nowości naszych marek Vitapol, Lolo Pets oraz Lolo Pets Classic.

Firma P.W. Hobby Piotr Matuszewski otrzymała dofinansowanie w ramach Umowy nr UPG/2/G/2020/009/067 dla projektu grantowego „Fundusz Eksportowy – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MPŚ, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw RPO WK-P 2014-2020.